Tag-arkiv: gulvpolering

Gulvpolering

Gulvpolering og polering af trægulve, er en metode til at forme blanke belægninger. Hertil benyttede man bonevoks, oliering eller sæbebehandling, som alle er overfladebehandlinger, der brugbar til polering. Gulvpolering kommer til sin rette på alle plankegulve og parketgulve der er nybehandlet. Resultatet af polering er forskelligartet afhængig af behandlingen der bruges. En polering kaldes også ‘efterpolering’ og anvendes hyppigt på sæbebehandlede, oliebehandlede og voksbehandlede flader af træ. Der benyttes en rondelsliber, en såkaldt polermaskine, der ved hjælp af klude eller pads giver den fine blanke overfladebehandling. Resultatet kan ses, hvilket du kan gøre i vores galleri.

Hvad er en gulvpolering?

Gulvpolering er en teknik til at forny og opfriske eller polere parketgulve og plankegulve. Med en polermaskine eller rondelsliber klares gulvfladen med en polering og pudsning. Herefter opstår der en rustik eller helt glansfuld gulvoverflade. Den endelige effekt beror på hvilken type middel gulvmanden anvender. Plankegulve og parketgulve med voks, olie eller sæbe kan poleres op og blive helt blankt og smukt.

Hvorledes poleres parketglve eller plankegulve?

Polering af parket er en meget speciel metode til gulvrenovering, som blev anvendt på de såkaldte ‘bonede gulve’. Det var for det meste på herregårde og slotte samt det ædle borgerskab der havde denne form for parket. Hertil blev der anvendt voks som poleringsmiddel. Udtrykket ‘bonede gulve’ er i folkemunde en betegnelse for inderkredsen

Hvad koster en gulvpolering?

Såfremt du blot har brug for en polerings pris kan du få den her hos os, både med og uden afslibning. Opnå en billig gulvpolering pris ved at kontakte os.

Hvordan udføres en gulvpolering?

Gulvpolering og overflade er betydningsfuldt, siden der etableres et dækkende lag, som sikrer plankegulvet eller parketgulvet mod forringelser i fremtiden. Efter en gulvafhøvlGulvpolering og polering af trægulve, er en metode til at danne blanke overflader. Her anvendte man voks, olie eller sæbe, som alle er overfladebehandlinger, der egner sig til polering. Gulvpolering passer perfekt på alle parket- eller plankegulve som er nybehandlet. Effekten af polering er blandet anhængig af hvilken efterbehandling der anvendes. En polering kaldes også ‘efterpolering’ og vælges tit på voksbehandlede, oliebehandlede og sæbebehandlede flader af træ. Der benyttes en rondelsliber, en såkaldt polermaskine, som ved hjælp af pads eller klude former den fineste blanke overfladebehandling. Resultatet bør ses, hvilket du kan gøre på vores kontor.

Hvad er en gulvpolering?

Gulvpolering er en proces til at forny og forbedre eller polere plankegulve og parketgulve. Ved hjælp af en rondelsliber eller polermaskine færdiggøres overfladen med en polering. Derefter skabes der en matteret eller helt glansfuld overflade. Den endelige effekt kommer an på hvilken type rondel gulvmændene tager i anvendelse. Parketgulve og plankegulve med sæbe, olie eller voks kan poleres op og blive helt blankt og smukt.

Sådan poleres et parket eller plankegulv?

Gulvpolering er en meget gammel metode til gulvrenovering, som blev anvendt på de såkaldte ‘bonede gulve’. Det var typisk på herregårde og slotte samt det højere borgerskab som havde denne form for parket- eller plankegulve. Her blev der anvendt voks som poleringsmiddel. Udtrykket
‘bonede gulve’ er i folkemunde en benævnelse for etablissementet

Hvor meget koster en gulvpolering?

Har du udelukkende brug for en gulvpolerings pris kan du få den her på hjemmesiden, både med og uden afslibning. Indhent en billig gulvpolering pris ved at bruge os.

Hvordan udføres en gulvpolering?

Gulvpolering og behandling er alfa og omega, eftersom der påføres et bevarende lag, som sikrer parketgulvet eller plankegulvet mod forringelser i fremtiden. Efter en gulvafhøvlling eller afslibning må man behandle overfladen med olie eller lud og sæbe. Er du i tvivl om, hvilken behandlingstype der passer bedst til dit gulv. Få således gode råd fra et gulvfirma, førend du beslutter dig for sæbe, olie eller voks.
ing eller afslibning må man behandle gulvfladen med olie eller lud og sæbe. Er du i skeptisk overfor, hvilken type behandling der passer bedst til dit massive bræddegulv. Få derved gode råd fra et gulvfirma, førend du bestemmer dig for sæbe, olie eller voks.

Voks

Gulvvoks og voksbehandling af træ og gulve har været praktiseret som en uvæsentlig ny overflade i de sidste talrige år. I gamle dage benyttede man jævnligt bonevoks som overflade idet valgmuligheder som oliering og lak ikke fandtes på dette tidspunkt. Overfladen gav et stort arbejde med den løbende pasning og pleje.

Hvad er Gulvvoks og voks?

Et voksbehandlet trægulv kan blive blank som et spejl. Gulvvoks anvendes ikke kun på parket- eller plankegulve men også andre typer gulve, såsom linoleum, natursten ol.

Hvad er bonede parketgulve og plankegulve?

Voksning er en overfladebehandling der forlanger ubeskrivelig meget arbejde. Den polerede og kønne overflade fås ved boning med en high speed buffer, en poleringsmaskine som opvarmer voksen med ekstrem høj poleringshastighed. Ved jævnlig vedligeholdelse anvendes almindelig gulvpolering. High Speed polering benyttes som interval pasning og pleje.

Buffer maskine og voksning?

En buffer er en højhastigheds blanknings, der er meget virksom og tidskrævende. De polerede gulve i supermarkeder er buffer poleret. Buffer maskinen opvarmer voksen, som herefter poleres blank. Denne metodik giver en modstandsdygtig, blank og rengøringsvenlig gulvoverflade.

Gulvvoks og voksbehandling

Voksbehandling og boning stiller store krav og er meget tidskrævende. Denne gulvbehandling udføres i reglen kun på ejendomme med ansatte eller tjenestefolk med erfaring og viden indenfor denne manøvre, herunder på godser, slotte og herregårde. Dette ualmindelige virkefelt er nærmest i glemmebogen og på markant tilbagegang.

Hvad er ludbehandling og ludvoks?

Ludbehandling benyttes derudover ved voks og voksbehandling. Her påføres træet en ludvoks der skaber en rengøringvenlig og næsten vedligeholdelsesfri gulvflade. Her er det ikke nødvendigt med en boning, men blot almindelig gulvvask med voksholdig sæbe. Ludvoks er desuden en overflade som sjældent benyttes, men er god til naturlige og lyse plankegulve og parket.

Alternativer til gulvvoks og voksning

Olie og gulvlak er gode alternativer til voks og voksning. Her henholdsvis mættes træet med hærdende olie eller forsegles med lak. Begge disse gulvbehandlinger kan desuden blankes op og poleres.

Skriv, mail eller ring gerne for yderligere facts om voksbehandlede plankegulve eller parketgulve.